Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Cảnh Toàn làm việc với SCIC – Chi nhánh miền Trung, Chi nhánh phía Nam và Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

16/03/2024

CMSC Từ ngày 12 - 14/3/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn và đoàn công tác Ủy ban đã đến thăm, làm việc tại Chi nhánh miền Trung, Chi nhánh phía Nam và Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Tham gia đoàn công tác có đại diện Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Ủy ban.

Về phía SCIC có ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; ông Đinh Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc; lãnh đạo hai chi nhánh SCIC và Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cùng đại diện các ban chuyên môn thuộc các chi nhánh và Tổng công ty.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Ngày 13/3, báo cáo với đoàn công tác, đại diện SCIC – Chi nhánh phía Nam cho biết, năm 2023, SCIC – Chi nhánh phía Nam được giao theo dõi thực hiện tiếp nhận 03 doanh nghiệp gồm CTCP Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (UDEC), CTCP Xây dựng Bình Phước và Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng. Theo đó, SCIC – Chi nhánh phía Nam đã thường xuyên liên hệ doanh nghiệp, Sở Tài chính địa phương nơi doanh nghiệp đóng địa bàn để nắm bắt thông tin doanh nghiệp, cũng như ý kiến của địa phương trong việc bàn giao doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo SCIC – Chi nhánh phía Nam báo cáo tại buổi làm việc

Trước bối cảnh khó khăn chung của tình hình kinh tế, SCIC – Chi nhánh phía Nam cũng đã tìm kiếm, nghiên cứu, đánh giá nhiều cơ hội đầu tư dự án và đầu tư ngắn hạn (trái phiếu, cổ phiếu); việc vận hành, quản lý tòa nhà được thực hiện an toàn và hiệu quả với hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, thường xuyên được bảo dưỡng bảo trì theo quy định…

Trên cơ sở Quyết định số 36/QĐ-ĐTKDV ngày 20/02/2024 của Tổng công ty giao các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, Chi nhánh phía Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được kỳ vọng của Lãnh đạo Tổng công ty và Ủy ban.

Đại diện lãnh đạo SCIC – Chi nhánh miền Trung báo cáo tại buổi làm việc

Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư

*Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc ngày 12/3, đại diện SCIC – Chi nhánh miền Trung đã tổng kết lại quá trình hoạt động của Chi nhánh miền Trung, những kết quả đạt được và mục tiêu định hướng phát triển của Chi nhánh miền Trung trong năm 2024.

Kể từ khi thành lập đến nay, SCIC – Chi nhánh miền Trung đã tiếp nhận (từ Tổng công ty chuyển về và từ các địa phương) 116 doanh nghiệp, với tổng giá trị vốn nhà nước 1.748 tỷ đồng (trên tổng vốn điều lệ 5.389 tỷ đồng). Trong đó, trực tiếp tiếp nhận từ các địa phương 27 doanh nghiệp với giá trị vốn 620 tỷ đồng. Hiện nay, số doanh nghiệp Chi nhánh miền Trung đang quản lý là 17 doanh nghiệp, với giá trị vốn SCIC 558 tỷ đồng/vốn điều lệ 1.425 tỷ đồng.

Năm 2023, kết quả KPI của Chi nhánh miền Trung đạt 94,25%. Cụ thể, về công tác tiếp nhận doanh nghiệp, năm 2023, Chi nhánh được giao thực hiện tiếp nhận CTCP Khoáng sản Thừa Thiên Huế (VNN 99,5 tỷ đồng, chiếm 98,6%/VĐL). Ngoài ra, Chi nhánh đã rà soát và bổ sung thêm 02 doanh nghiệp thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý trong danh mục doanh nghiệp đề xuất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC…

Về thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tại thời điểm 31/12/2023, danh mục các doanh nghiệp do Chi nhánh quản lý bao gồm 17 doanh nghiệp, với giá trị vốn SCIC 558 tỷ đồng/1.425 tỷ đồng vốn điều lệ, trong đó có 08 doanh nghiệp vốn SCIC nắm giữ cổ phần chi phối. Thông qua vai trò cổ đông, Chi nhánh đã trình/báo cáo Lãnh đạo Tổng công ty chủ động tham gia xây dựng, quyết định và tổ chức thực hiện các phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, phương án kinh doanh; đầu tư thêm vốn vào các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cho vốn nhà nước; tập trung xử lý những tồn tại của các doanh nghiệp thuộc danh mục quản lý...

Ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC phát biểu tại buổi làm việc

Về người đại diện vốn của SCIC tại doanh nghiệp, với nhận thức “người đại diện là cánh tay nối dài của SCIC”, SCIC nói chung và Chi nhánh miền Trung nói riêng đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thông qua cơ chế người đại diện vốn tại các doanh nghiệp. Trên cơ sở kết hợp chặt chẽ với sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của chủ sở hữu, cơ chế người đại diện đã giúp SCIC bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Tính đến ngày 29/02/2024, số người đại diện vốn của SCIC tại doanh nghiệp do Chi nhánh quản lý là 28 người, trong đó 06 người là cán bộ của Chi nhánh.

Ngay từ đầu năm 2023, Chi nhánh miền Trung đã tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, trong đó tập trung tìm kiếm nghiên cứu các dự án thuộc lĩnh vực bất động sản…

Trên cơ sở Quyết định số 36/QĐ-ĐTKDV ngày 20/02/2024 của Tổng công ty giao các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, Chi nhánh miền Trung chủ động, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng được kỳ vọng của Lãnh đạo Tổng công ty.

Ông Phạm Văn Sơn – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại 02 buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên của SCIC - Chi nhánh miền Trung và SCIC Chi nhánh phía Nam trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của SCIC và nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn, một là các chi nhánh thực hiện tốt công tác xếp lại và xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.

Hai là công tác tiếp nhận doanh nghiệp, về vấn đề này, Chính phủ và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vì vậy SCIC cần tích cực phối hợp với các tỉnh và địa phương liên quan để có phương án chuyển giao hiệu quả các doanh nghiệp phù hợp.        

Ba là, về đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược hoạt động của toàn chi nhánh để làm cơ sở hoạt động xuyên suốt trong thời gian tới. Song song với đó, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ hội đầu tư khả thi, phù hợp để đóng góp vào việc thực hiện được kế hoạch đầu tư của SCIC, theo đúng các nội dung đã được phê duyệt tại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm đến 2025.

Bốn là, công tác nhân sự và cơ cấu tổ chức là những vấn đề quan trọng, cần được quan tâm và thực hiện hiệu quả để thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển của SCIC - Chi nhánh miền Trung và Chi nhánh phía Nam. Vì vậy, Tổng Công ty và các chi nhánh cần xây dựng kế hoạch kiện toàn nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chi nhánh miền Trung và phía Nam.

Đồng thời, Phó Chủ tịch mong muốn SCIC và các chi nhánh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được Tổng công ty giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tổng công ty và Ủy ban.

Tăng trưởng bứt phá

Báo cáo tại buổi làm việc ngày 14/3, đại diện Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (đơn vị thành viên của SCIC) cho biết, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, ROE và thị phần của Bảo Minh đều được đảm bảo tăng trưởng qua từng năm. Tính tổng giai đoạn 2019-2023, doanh thu và lợi nhuận Bảo Minh đã có bước tăng trưởng bứt phá, lần lượt ở mức 144,3% và 170,6% so với thực hiện 2019. Năm 2023 cũng là năm Bảo Minh đánh dấu sự trở lại với vị trí thứ 3 về thị phần thị trường kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ sau nhiều năm đứng vị trí thứ 4.

Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (đơn vị thành viên của SCIC) báo cáo tại buổi làm việc

Đáng chú ý, trong 02 tháng đầu năm 2024, Bảo Minh tiếp tục đón nhận được những tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, tính tới hết tháng 01/2024, Bảo Minh vẫn giữ vững vị trí thứ 3, chiếm 11,12% thị phần toàn thị trường (Tăng 3,32% so với tỷ lệ thị phần năm 2023 là 7,8%). Bảo Minh cũng là doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng nhất, tỷ lệ bồi thường/doanh thu thấp nhất trong top những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường. Tính tới hết tháng 02/2024, tỷ lệ tăng trưởng lũy kế đạt mức 36,64% so với cùng kỳ 2023…

Trong bối cảnh khó khăn chung, đại diện Bảo Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như SCIC thông qua các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc trong công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý bất động sản.

Bên cạnh đó, đại diện Bảo Minh cũng hi vọng Ủy ban tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tăng cường triển khai các khoá tập huấn, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ quản lý điều hành của đội ngũ người quản lý nói chung và Người đại diện vốn tại doanh nghiệp nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh luôn đoàn kết, thống nhất và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời chúc mừng Bảo Minh đánh dấu sự trở lại vị trí Top 3 trên thị trường doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn đánh giá, kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023 đạt được con số ấn tượng đã góp phần cổ vũ, động viên đời sống tinh thần cán bộ, công nhân viên, người lao động của Bảo Minh.

Về vấn đề tăng vốn của Bảo Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban cho rằng, SCIC ngoài việc tập trung, tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư kinh doanh mới, thì cần chú ý đến những đơn vị thành viên hoạt động hiệu quả như Bảo Minh để xem xét đầu tư tăng vốn, đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp, tối ưu hóa việc sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

PV

Tag: cmsc , scic

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này