Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Sửa quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

21/05/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Ảnh minh họa

Dự thảo sửa đổi quy định đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất bao gồm: a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ cụ thể như sau:

Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty độc lập do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp I);

Tổng công ty, công ty độc lập do Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty độc lập (doanh nghiệp cấp I) nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn do Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty độc lập (doanh nghiệp cấp I) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp II);

Doanh nghiệp do Tổng công ty, công ty độc lập (doanh nghiệp cấp II) nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn do công ty cấp II nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp III).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đối với nhà đất từ 500 tỷ đồng

Dự thảo nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án và ban hành Quyết định: a) Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 tỷ đồng trở lên tính trên một cơ sở nhà, đất theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có liên quan và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có tài sản bán. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong nguyên giá tài sản để xác định thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định;

b) Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định thuộc một trong các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai trên cơ sở đề nghị của bộ, cơ quan trung ương (đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với nhà, đất thuộc địa phương quản lý) và ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này