Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện trong năm 2022

10/02/2022

00:00/

CMSC Ngày 9/2, tại TP.Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ trì buổi làm việc của Đảng ủy Khối và Ủy ban với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đại diện lãnh đạo một số Vụ, Ban, Văn phòng, đơn vị của Ủy ban và Đảng ủy Khối. Về phía VRG, có ông Trần Công Kha - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, các thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc…

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VRG trình bày tóm tắt báo cáo kêt quả công tác

Ổn định sản xuất - kinh doanh, chăm lo tốt cho người lao động

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VRG cho biết: Năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động chung của đại dịch Covid-19 nhưng cả hệ thống chính trị Tập đoàn luôn đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ với một số kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 hợp nhất của Tập đoàn. Sản lượng cao su khai thác đạt 402.917 tấn, bằng 106,2% kế hoạch năm; sản lượng cao su tiêu thụ đạt 480.000 tấn, bằng 106,7% kế hoạch năm; sản lượng cao su thu mua đạt: 90.512 tấn, bằng 128% kế hoạch năm; tổng doanh thu hợp nhất 28.500 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.100 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm.

Tập đoàn cũng luôn thực hiện tốt và đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, nộp NSNN năm 2021 đạt 3.200 tỷ đồng. Riêng Công ty Mẹ - Tập đoàn đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao, doanh thu 3.900 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận 2.160 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm.

Tập đoàn cũng đã triển khai công tác tái cơ cấu theo đề án, chủ trương đã được phê duyệt; xây dựng phương án sắp xếp lại đầu mối và thoái vốn ngoài ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; triển khai hiệu quả hoạt động đầu tư tại Lào và Campuchia; tiếp tục tập trung duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tổng số tiền thưởng Tết của các đơn vị thành viên là 265,7 tỷ đồng. Tập đoàn cũng đã chi hỗ trợ gần 7 tỷ đồng để thưởng Tết cho công nhân, người lao động tại các đơn vị không có nguồn khen thưởng; hỗ trợ tiền vé xe cho công nhân, người lao động về quê ăn Tết với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, mừng tuổi cho công nhân, người lao động với số tiền hơn 16,2 tỷ đồng. Tập đoàn phối hợp với Công đoàn ngành Cao su Việt Nam đã trích tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng để thăm tặng quà cho 3.243 công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để chăm lo cho người lao động khối Công nghiệp – Dịch vụ không có điều kiện về quê ăn Tết, Tập đoàn đã phối hợp với Công đoàn ngành Cao su Việt Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân bình an” cho 301 người lao động ở khu vực TP.Hồ Chí Minh và các vùng lân cận với số tiền 391,3 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, mừng tuổi cho 22.977 người lao động với số tiền hơn 16,2 tỷ đồng. Công tác xã hội chăm lo Tết và các hoạt động chăm lo khác tại địa phương của các đơn vị với kinh phí hơn 6 tỷ đồng…

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong xây dựng và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tập đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết liệt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở từng đơn vị.

Đảng ủy Tập đoàn cũng tập trung tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Đảng ủy VRG đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong hệ thống chính trị từ Công ty Mẹ đến đơn vị thành viên tập trung tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành tốt “mục tiêu kép” là đảm bảo sức khỏe, việc làm, thu nhập cho người lao động, ổn định sản xuất và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện trong năm 2022

Năm 2022 được Tập đoàn xác định là năm quan trọng trong Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; mục tiêu Tập đoàn là phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cao hơn số liệu đã báo cáo Ủy ban về kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Riêng Công ty Mẹ Tập đoàn, phụ thuộc vào việc chấp thuận chủ trương thoái vốn của Ủy ban, nếu thuận lợi doanh thu công ty mẹ sẽ vượt kế hoạch 5 năm đã trình, trong điều kiện bình thường có tăng trưởng so với thực hiện năm 2021.

Theo đó, Tập đoàn đặt mục tiêu hợp nhất năm 2022 doanh thu 36.897 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 7.321 tỷ đồng, sau thuế 6.292 đồng; nộp ngân sách nhà nước 3.605 tỷ đồng.

Riêng Công ty mẹ Tập đoàn, năm 2022 doanh thu và thu nhập khác 4.460 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2021; lợi nhuận trước thuế 2.310 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2021, sau thuế 2.300 tỷ đồng tăng 6%; cổ tức dự kiến 5% tương đương 2.000 tỷ đồng, tăng 25% năm 2021. Các chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn năm 2022, hầu hết được xây dựng có mức tăng trưởng, trừ một số lĩnh vực năm 2021 đã tăng công suất thiết kế, hoạt động hết ngưỡng.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biếu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết: “Chứng kiến không khí làm việc vui tươi, hứng khởi của Tập đoàn Cao su trong những ngày đầu năm, tôi vui mừng vì những kết quả đạt được trong những năm qua và càng vui mừng hơn khi Tập đoàn đang trên đà phát triển và có những quyết tâm lớn trong xác định nhiệm vụ năm 2022”.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng chúc mừng VRG đã trải qua năm 2021 đầy vất vả nhưng cuối cùng đã thu được những thành quả tích cực; các chỉ tiêu tài chính, sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn đều tăng cao và vượt kế hoạch đề ra; đồng thời, đảm bảo được đời sống, an sinh người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội đối với địa phương, địa bàn hoạt động. Kết quả này đặc biệt ấn tượng hơn bởi VRG đã nỗ lực vượt bão Covid-19 trong hoàn cảnh khu vực miền Nam, địa bàn hoạt động chính chủ yếu của Tập đoàn, thời điểm những tháng giữa năm chính là “tâm điểm” của đại dịch.

Về công tác đảng, năm 2022, chủ đề của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương là: “Đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thích ứng linh hoạt, phục hồi và phát triển”. Do đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ VRG tiếp nối truyền thống cách mạng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, là hình mẫu trong công tác sinh hoạt tư tưởng, nắm bắt định hướng tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, người lao động, thực hiện nghiêm túc quy định công tác cán bộ và triển khai công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực lãnh đạo tại doanh nghiệp.

“Từ thành công việc đã chuyển giao thế hệ lãnh đạo của VGR vừa qua, tôi mong Đảng bộ VRG tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng Phú Riềng Đỏ, tiếp tục đoàn kết, tương trợ, tạo điều kiện cho thế hệ cán bộ mới tiếp nối kết quả, thành tích, phát triển bền vững” – đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị.