Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gặp mặt đầu Xuân

27/01/2023

CMSC Hòa chung không khí chào đón Xuân mới, ngày 27/1, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tham dự buổi gặp mặt, có Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh; các Phó Chủ tịch: Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Ngọc Cảnh và Đỗ Hữu Huy; đại diện lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin.

Trong không khí vui tươi phấn khởi đầu năm mới, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và đóng góp hiệu quả hơn nữa vào hoạt động của Ủy ban.

Đánh giá hoạt động chung của Ủy ban trong năm qua, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cho rằng: Năm 2022, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; một số quốc gia có dấu hiệu rơi vào suy thoái, tình trạng lạm phát cao, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc kéo dài, giá dầu biến động phức tạp, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp tại nhiều quốc gia gia tăng, cạnh tranh chiến lược nước lớn, bất ổn địa chính trị, xung đột Nga - Ukraine, an ninh năng lượng, an ninh lương thực; thiên tai, biến đổi khí hậu…

Bối cảnh tình hình thế giới cùng với những hậu quả để lại từ đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực, mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế trong nước, ở mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; trong đó, có các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2022, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa những cơ hội, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ công tác năm 2022.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thông báo số 21/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ, thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời, chủ động trao đổi ý kiến, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết công việc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban để bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực tiễn.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh chúc Tết, đồng thời giao nhiệm vụ năm 2023 cho các cán bộ, công chức và viên chức của Ủy ban

Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, về thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, tổng doanh thu công ty mẹ của 19 Tập đoàn, Tổng Công ty ước đạt 1.123.334 tỷ đồng (bằng 114% kế hoạch và 133% so với năm 2021). Ngoại trừ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có lỗ đột biến do nguyên nhân khách quan, tổng lợi nhuận trước thuế của 18 Tập đoàn, Tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng (bằng 173% kế hoạch và bằng 117% so với năm 2021). Trong đó, 15/19 Tập đoàn, Tổng Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 17/19 Tập đoàn, Tổng Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 16/19 Tập đoàn, Tổng Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Một số Tập đoàn, Tổng công ty đã có nhiều nỗ lực, đạt nhiều kết quả tích cực, vượt mức kế hoạch tại nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh so với những năm trước như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoán sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)...

Về cơ bản, 19 Tập đoàn, Tổng Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, một số Tập đoàn, Tổng Công ty đạt kim ngạch xuất nhập khẩu lớn; chưa phát sinh dự án đầu tư có nguy cơ rủi ro cao gây thua lỗ lớn, thất thoát vốn nhà nước; thể hiện rõ vai trò trong việc góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế, xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là công cụ quan trọng để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, để triển khai tốt nhiệm vụ được Chính phủ giao, và hướng tới cột mốc kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong năm 2023, Ủy ban sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt vai trò là cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước hoạt động trong 16 ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt của nền kinh tế.

Theo đó, Ủy ban cũng sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng và phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển của doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao tại doanh nghiệp; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp; công tác cán bộ quản lý chủ chốt của doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 nhằm đẩy mạnh phân công, phân cấp cho Ủy ban và các doanh nghiệp được giao quản lý, từ đó, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh tinh thần “Đoàn kết – Tâm huyết – Trách nhiệm – Hiệu quả”, người đứng đầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao nhiệm vụ năm 2023 cho các đơn vị thuộc Ủy ban cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đồng thời nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội của Quốc hội và Chính phủ. Lãnh đạo các đơn vị, công chức, viên chức của Ủy ban cần nêu cao tinh thần chủ động, trao đổi phối hợp với doanh nghiệp.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này