Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024

31/01/2024

CMSC Chiều 31/1, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch của Hội nghị gồm các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Đỗ Hữu Huy – Chủ tịch Công đoàn Ủy ban; Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ủy ban

Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:Đỗ Hữu Huy – Chủ tịch Công đoàn Ủy ban; Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ủy ban điều hành Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban; đại diện các Tổ công đoàn thuộc Ủy ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban.

Đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhận định: Năm 2023, trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tác động sâu rộng của tình hình thế giới với nhiều biến động phức tạp, khó lường. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đã chung sức, đồng lòng triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đem lại nhiều kết quả khả quan và đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, tiếp nối những kết quả, thành tích đã đạt được trong những năm qua và được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, năm 2023, Công đoàn cơ quan Ủy ban đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động nhằm thực hiện tốt nhất chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn; tham gia tích cực các hoạt động phong trào thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, tích cực chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn.

“Năm 2023 cũng là năm Công đoàn cơ quan Ủy ban có nhiều cách làm mới, hiệu quả trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, luôn quan tâm đến việc thực thi đúng, đủ các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động. Các cấp công đoàn đã phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức, phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban” – đồng chí Nguyễn Hoàng Anh ghi nhận và đánh giá cao.

Kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo dựng tình đoàn kết

Báo cáo về hoạt động công đoàn tại Hội nghị, đồng chí Hồ Công Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Công đoàn Ủy ban luôn thực hiện tốt vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, tuyên truyền và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tham gia nhiều phong trào thi đua thiết thực, kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo dựng tình đoàn kết, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Ủy ban yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Hồ Công Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo về hoạt động công đoàn tại Hội nghị

Năm 2023, Công đoàn Ủy ban đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn Ủy ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch đã được công đoàn cấp trên phê duyệt; ký Quy chế phối hợp với Công đoàn ngành Cao su Việt Nam và tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, động viên người lao động giữa hai đơn vị kịp thời và có ý nghĩa sâu sắc. Công đoàn Ủy ban đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, nhất là thông qua các nội dung của Hội nghị cán bộ công chức hàng năm. Xây dựng, hoàn thiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn tại cơ quan đồng thời là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính của công đoàn đúng tiêu chuẩn, quy định. Công đoàn cơ sở Ủy ban thực hiện việc dự toán, quyết toán năm, có sổ sách theo dõi, quản lý các khoản thu chi tài chính công đoàn nghiêm túc đúng quy định. Trong năm 2023, Công đoàn và Chính quyền cùng phối hợp và tạo điều kiện để các đoàn viên công đoàn có dịp tăng cường giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công đoàn làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động như tham gia Hội đồng nâng lương thường xuyên và đột xuất, tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng...

Công đoàn Ủy ban luôn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy chế quản lý tài chính, hướng dẫn về công tác tài chính của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Các hoạt động xây dựng dự toán, thực hiện thu/chi và quyết toán tài chính năm 2023 thực hiện kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Mọi hoạt động chi đều hướng về quyền lợi đoàn viên công đoàn. Trích nộp kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên trong năm 2023 đúng, đủ, kịp thời, 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Ủy ban thực hiện nộp công đoàn phí đẩy đủ, đúng thời hạn. Thực hiện hoạt động chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Đặng Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, đồng chí Đặng Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cho biết: Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ban Thanh tra nhân dân được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công việc, thường xuyên nhận được các thông báo về chế độ, chính sách của Nhà nước và có đại diện Ban được tham gia các buổi họp giao ban lãnh đạo mở rộng để cập nhật các thông tin về hoạt động của Ủy ban và của Nhà nước.

Về kết quả hoạt động trong năm 2023 theo ghi nhận của Ban Thanh tra nhân dân, việc tuyển dụng, sử dụng lao động, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Ủy ban triển khai một các nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; Ủy ban đã từng bước tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm của Ủy ban được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có chất lượng, hiệu quả tốt.

Bên cạnh đó, việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác, việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ủy ban đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội quy, quy chế của Ủy ban. Việc thực hiện các quy chế dân chủ trong nội bộ Ủy ban được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm 2023, Ban Thanh tra nhân dân không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn Ủy ban.

Tại Hội nghị, với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 5 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025
Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Đỗ Hữu Huy – Chủ tịch Công đoàn Ủy ban; Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ủy ban tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025
Đồng chí Đỗ Hữu Huy và đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn tặng hoa cảm ơn những đóng góp của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Tiếp tục phối hợp hiệu quả với chính quyền, thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của đoàn viên công đoàn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả trong công tác công đoàn đã góp phần quan trọng vào triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ủy ban trong năm 2023. Nhấn mạnh việc triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2024, đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị Công đoàn Ủy ban cần tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Ủy ban; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, tổ chức vận động cán bộ đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Ban cán sự Đảng, Nghị quyết Công đoàn cấp trên để tổ chức thực hiện. Tích cực hưởng ứng phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiếp tục tham gia vào cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị và tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn Ủy ban cần tiếp tục phối hợp hiệu quả với chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Chú ý quan tâm đến đời sống của đoàn viên công đoàn, thăm hỏi giúp đỡ những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đoàn viên tham gia nghiên cứu đề tài để nâng cao trình độ, nghiệp vụ. Duy trì sinh hoạt công đoàn đều đặn, cải tiến nội dung sinh hoạt tại các tổ công đoàn gắn với sinh hoạt chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn Ủy ban. Xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, đội ngũ cán bộ đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, không có cán bộ vi phạm kỷ luật, có biểu hiện cửa quyền, tham nhũng. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng; chỉ đạo của công đoàn cấp trên, phát huy trí tuệ đóng góp của tất cả cán bộ đoàn viên trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao các thành tích Công đoàn Ủy ban đã đạt được trong năm 2023; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn Ủy ban với điều kiện mang tính đặc thù, công tác công đoàn tại cơ quan Ủy ban được thực hiện bởi các cán bộ kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách công tác công đoàn.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn bày tỏ mong muốn các cấp công đoàn Ủy ban tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, ổn định tình hình tư tưởng và việc làm cho đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng Ủy ban ngày càng phát triển.

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa đại diện lãnh đạo Ủy ban và Công đoàn Ủy ban và vinh danh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Đỗ Hữu Huy – Chủ tịch Công đoàn Ủy ban; Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ủy ban và đồng chí Nguyễn Thành Công - Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Ủy ban, đại diện lãnh đạo Ủy ban và Công đoàn Ủy ban đã ký kết giao ước thi đua năm 2024
Đồng chí Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Thị Trưng - Chuyên viên Phòng Hành chính (Văn phòng Ủy ban)
Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho Vụ Tổng hợp và Vụ Công nghiệp

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu biểu quyết những nội dung quan trọng của Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước tại Ủy ban tại Hội nghị
Đồng chí Hồ Khánh Duy - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo về công tác tài chính năm 2023 tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Thị Huệ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về Quy chế dân chủ cơ sở tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bày tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ trình bày tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Hoàng Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin trình bày tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Trần Đình Dũng - Chuyên viên Vụ Nông nghiệp trình bày tham luận tại Hội nghị

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này