Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

VNPT Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong mục tiêu chuyển đổi số tại địa bàn

01/11/2022

CMSC Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh giao phó cho VNPT Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại buổi làm việc diễn ra vào chiều 28/10, tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội và Văn phòng Ủy ban. Về phía VNPT, có ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Hổ - Trưởng đại diện giám đốc VNPT TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và đơn vị thành viên.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hổ - Trưởng đại diện giám đốc VNPT TP. Hồ Chí Minh cho biết: Bộ máy tổ chức của VNPT TP. Hồ Chí Minh gồm 6 phòng chức năng và 12 đơn vị trực tiếp sản xuất, với số lượng lao động là 1.855 người, năng suất lao động bình quân đạt 1,5 tỷ đồng/người/năm.

Về kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2022, tổng doanh thu đạt 3.191,4 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2021. Nhóm dịch vụ số doanh nghiệp tăng trưởng 29,73% so cùng kỳ năm 2021; tuy nhiên, với kỳ vọng tăng trưởng năm 2022 là 157,9 % mục tiêu này khó đạt được; đặc biệt, khối dịch vụ số chính quyền vẫn phụ thuộc vào ngân sách của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và cần thời gian triển khai lâu dài. Mặc dù mức độ tăng trưởng của VNPT TP. Hồ Chí Minh chưa đạt như kỳ vọng của Tập đoàn VNPT, nhưng đến nay đã có mức tăng trưởng so cùng kỳ năm ngoái, đây cũng tín hiệu tốt, đáng ghi nhận của đơn vị này.

Theo ông Nguyễn Văn Hổ, để triển khai tốt kế hoạch sản xuất – kinh doanh được giao năm 2022, VNPT TP. Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng và tổ chức triển khai nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành trên các mặt công tác. Cụ thể, trong công tác triển khai mô hình Trưởng đại diện, Tập đoàn đã nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng đại diện VNPT TP. Hồ Chí Minh trên địa bàn, là Tổng chỉ huy kinh doanh và kỹ thuật tại địa bàn nhằm tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị.

VNPT TP. Hồ Chí Minh thay mặt Tập đoàn điều hành thông qua xây dựng, hướng dẫn, và triển khai các cơ chế chính sách kinh doanh, chính sách chăm sóc khách hàng; triển khai các chương trình hành động kinh doanh; tổ chức điều phối nguồn lực của 2 khối kinh doanh và kỹ thuật trên địa bản để đạt mục tiêu chung; đồng thời, phối hợp với các đơn vị VNPT Net, VNPT IT, VNPT Media trên địa bàn để triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ số... tương ứng theo nhiệm vụ được phân công.

Ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng giám đốc VNPT phát biểu tại buổi làm việc

Về mô hình điều hành kinh doanh, VNPT TP. Hồ Chí Minh đã triển khai theo Bộ chỉ số điều hành phân tách theo nhóm sản phẩm dịch vụ khách hàng; đồng thời, gắn trách nhiệm cá nhân theo từng mục tiêu cụ thể xuyên suốt qua các cấp quản lý. Ngoài ra, VNPT TP. Hồ Chí Minh cũng hoàn thiện công tác phân ô địa bàn, lấy khách hàng làm trọng tâm trong toàn trình "bán - chăm - thu"; phân công và phân giao nhiệm vụ nhân viên kinh doanh - kỹ thuật theo từng ô địa bàn giúp việc bao phủ toàn địa bàn, nắm vững tình hình thuê bao, thị phần của ô được phân giao; qua đó công tác chăm sóc khách hàng thực hiện tốt hơn.

Về điều hành và tổ chức kinh doanh trên cơ sở dữ liệu, VNPT TP. Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Tập đoàn về việc đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số nội bộ, hiện đại hóa môi trường làm việc và công tác chỉ đạo điều hành điều hành tập trung. Cụ thể, VNPT TP. Hồ Chí Minh đã triển khai áp dụng hệ thống báo cáo Dashboard, công cụ giảm sát kết quả điều hành sản xuất kinh doanh trên Cổng điều hành DSS của Tập đoàn: điều hành giao ban; giảm sát bộ chỉ số điều hành kinh doanh; báo cáo quản trị kế hoạch, doanh thu, chi phí…

Trong hoạt động chuyển đổi số, VNPT TP. Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng chiến lược dữ liệu của Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2026 về lĩnh vực chuyển đổi số với bốn trọng tâm: số hóa khách hàng; tác nghiệp; quản trị doanh nghiệp; và vận hành hạ tầng mạng lưới. Đặc biệt sử dụng các thành quả chuyển đổi số để tăng cường áp dụng phân tích số liệu phục vụ điều hành, kinh doanh online xuyên suốt đến các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng giám đốc VNPT cho biết: Địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội có tính cạnh tranh cao. Riêng tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, số lượng lao động giảm sau 5 năm. Thị phần viễn thông của VNPT ở địa bàn này thấp, cần tới sự cố gắng, năng động và sáng tạo của VNPT TP. Hồ Chí Minh để cải thiện tình trạng này.

Bên cạnh đó, với định hướng coi TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa bàn trọng điểm, Tập đoàn VNPT định kỳ tổ chức các buổi làm việc với hai đơn vị này, nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn. VNPT cũng đặt mục tiêu triển khai và tối đa hiệu quả của mô hình Trưởng đại diện tại hai đơn vị này; đồng thời, giao nhiệm vụ cho hai đơn vị phải đi đầu về chuyển đổi số và quản trị số.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau khi lắng nghe báo cáo và ý kiến đóng góp của các Vụ chức năng và Văn phòng Ủy ban, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận nỗ lực chỉ đạo, điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2022 của VNPT TP. Hồ Chí Minh để vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được một số kết quả tích cực.

Để tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong thời kỳ trước, khẳng định vị thế và thương hiệu của một doanh nghiệp lớn trong bối cảnh kinh doanh mới, thời kỳ mới – thời kỳ của phát triển công nghệ, của chuyển đổi số toàn diện, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đã gợi mở một số định hướng quan trọng trong thời gian tới. Cụ thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh giao nhiệm vụ Tập đoàn VNPT tiếp tục chỉ đạo, định hướng và xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chiến lược phát triển chung; hoàn thiện mô hình kinh doanh theo hướng mọi hoạt động được thực hiện tối đa trên môi trường số nhằm nâng cao hiệu lực điều hành, nâng cao năng suất lao động góp phần cải thiện các chỉ tiêu tăng trưởng của VNPT TP. Hồ Chí Minh trong năm 2022.

Bên cạnh đó, VNPT TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị đầu tàu trong mục tiêu chuyển đổi số tại địa bàn. Với “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025” được ký kết giữa VNPT và Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, đơn vị cần nhanh chóng phối hợp triển khai thực hiện theo các nội dung đã ký kết: tăng cường chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho TP. Hồ Chí Minh; đồng thời, phát triển toàn diện hơn nữa để tiến tới xây dựng xã hội số và công dân số dựa trên việc tổ chức triển khai những chỉ đạo trong Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, với xu thế tất yếu dịch chuyển từ các dịch vụ viễn thông truyền thống sang các dịch vụ mới, VNPT TP. Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở một đơn vị bán hàng mà còn là phải khai phá các cơ hội kinh doanh mới thông qua việc hợp tác với những doanh nghiệp nhỏ có sản phẩm, giải pháp hữu ích cho khách hàng; đòi hỏi VNPT TP. Hồ Chí Minh cần sàng lọc, củng cố và tăng cường đào tạo tốt hơn nữa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu và sứ mệnh của đơn vị trong thời kỳ mới.

*Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ông Phạm Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ủy ban) phát biểu tại buổi làm việc
Bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ (Ủy ban) phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lê Long - Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu tại buổi làm việc
Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng (Ủy ban) phát biểu tại buổi làm việc
Bà Nguyễn Thu Hiền - Kiểm soát viên VNPT phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Văn Hổ - Trưởng đại diện giám đốc VNPT TP. Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi làm việc

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này