Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

30/11/2021

00:00/

CMSC Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 282-CV/ĐU gửi các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ủy ban hướng dẫn về công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.

Thực hiện Công văn số 350-CV/BTCĐUK ngày 1/11/2021 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 282-CV/ĐU.

Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban yêu cầu các chi bộ trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân đúng quy định, tiến độ đề ra và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo các biểu mẫu sau:

- Đối với tập thể:

+.Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên   

+ Mẫu 08-09 - Mẫu danh sách tổ chức đảng, đảng viên đề nghị xét khen thưởng; bảng tổng hợp số lần chi bộ tổ chức sinh hoạt và số lần đảng viên dự sinh hoạt đảng trong năm    

+ Mẫu 01- Báo cáo kiểm điểm tập thể   

+ Mẫu 05 - Biểu tổng hợp Đề xuất mức chất lượng đảng viên năm   

- Đối với cá nhân

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên

Mẫu 07- Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Mẫu 6- Mẫu kê khai người thân ở nước ngoài

Mẫu 3-213 - Phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Mẫu 02 - Bản kiểm điểm cá nhân

Thời gian thực hiện: trước ngày 25/12/2021

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này