Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

05/01/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 01/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty SCIC

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty SCIC

22/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 628/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

12/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 618/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

09/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 616/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Chấp thuận chủ trương Người đại diện biểu quyết tại Đại hội cổ đông phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035

Chấp thuận chủ trương Người đại diện biểu quyết tại Đại hội cổ đông phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035

07/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 1989/UBQLV-CN về việc chấp thuận chủ trương Người đại diện biểu quyết tại Đại hội cổ đông phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

05/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 609/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Thư mời quan tâm đầu tư Dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào

Thư mời quan tâm đầu tư Dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào

25/11/2022

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) hiện đang tìm kiếm nhà đầu tư để tái cơ cấu Chủ đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng vốn của Vinachem tại Dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào cho các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
Sửa đổi một số quy định về ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ủy ban

Sửa đổi một số quy định về ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ủy ban

17/11/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 582/QĐ-UBQLV sửa đổi, bổ sung Quyết định số 454/QĐ-UBQLV ngày 23/10/2019 và Quyết định số 265/QĐ-UBQLV ngày 29/6/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ủy ban.
Bổ sung các Quyết định số 110 và 111/QĐ-UBQLV ngày 29/03 về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Vinataba

Bổ sung các Quyết định số 110 và 111/QĐ-UBQLV ngày 29/03 về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Vinataba

24/10/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 538/QĐ-UBQLV về việc bổ sung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 110//QĐ-UBQLV ngày 29/3/2022 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 và Điều 1 Quyết định số 111/QĐ-UBQLV ngày 29/3/2022 giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).
Kéo dài thực hiện Phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt của Trung tâm Thông tin đến hết năm 2023

Kéo dài thực hiện Phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt của Trung tâm Thông tin đến hết năm 2023

09/10/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 522/QĐ-UBQLV về việc kéo dài thực hiện Phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt của Trung tâm Thông tin đến hết năm 2023.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 21 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 21 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

02/10/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 514/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 21 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc

14/09/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 470/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

18/08/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 412/QĐ - UBQLV phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban năm 2023.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 20 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 20 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình

10/08/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 393/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 20 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình do Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 23 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Lào Cai

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 23 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Lào Cai

01/08/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 350/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 23 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Lào Cai do Công ty Xăng dầu Lao Cai trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

22/07/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBQLV thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban năm 2023
Yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước

Yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước

22/07/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản số 1030/UBQLV-TH gửi các Tập đoàn, Tổng công ty; Người đại diện vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng

24/06/2022

Hội đồng tuyển dụng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo kết quả công nhận 05 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Ủy ban và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng.
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021 và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021 và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng

24/06/2022

Hội đồng tuyển dụng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo kết quả công nhận 23 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Ủy ban và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của EVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của EVN

23/06/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 273/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển

23/06/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tai doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 252/QĐ-UBQLV về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển.
Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển

23/06/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tai doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 251/QĐ-UBQLV về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển.
THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16/06/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức
THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16/06/2022

Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức
THÔNG BÁO: Kết quả điểm phỏng vấn kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

THÔNG BÁO: Kết quả điểm phỏng vấn kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

30/05/2022

Hội đồng thi tuyển Công chức Ủy ban thông báo kết quả điểm phỏng vấn kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này