Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên"

02/11/2021

00:00/

CMSC Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 277-CV/ĐU gửi các chi bộ trực thuộc về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW; Công văn số 99-CV/ĐU ngày 24/2/2021 và Hướng dẫn số 217-HD/ĐU ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy UB về việc triển khai và hướng dẫn thực hiện "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên".

Theo đó, Đảng ủy Ủy ban sẽ tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung trong Kế hoạch, Hướng dẫn; phân tích làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc; chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế; cách làm sáng tạo, hiệu quả; đề xuất nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, Đảng ủy Ủy ban sẽ phối hợp với Đoàn khảo sát của Ban thường vụ Đảng ủy Khối khảo sát nắm tình hình triển khai thực hiện "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên" tại một số chi bộ trực thuộc.

Các chi bộ trực thuộc tổng kết đánh giá và gửi báo cáo về Đảng ủy Ủy ban trước ngày 30/11/2021 để tổng hợp báo cáo tại Hội nghị Tổng kết của Đảng bộ Ủy ban và báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW theo quy định.

Tải Công văn số 277-CV/ĐU tại đây

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này