Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng 03 cơ sở nhà, đất tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng 03 cơ sở nhà, đất tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh

06/04/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 131/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 03 cơ sở nhà, đất tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước -SCIC - làm đại diện chủ sở hữu) trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt phương án giữ lại tiếp tục sử dụng 03 cơ sở nhà, đất tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty CP Kim khí thành phố Hồ Chí Minh

Phê duyệt phương án giữ lại tiếp tục sử dụng 03 cơ sở nhà, đất tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty CP Kim khí thành phố Hồ Chí Minh

05/04/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 638/UBQLV-TH phê duyệt phương án giữ lại tiếp tục sử dụng 03 cơ sở nhà, đất tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty CP Kim khí thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do SCIC làm đại diện chủ sở hữu) trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, QHXV

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, QHXV

05/04/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 633/UBQLV-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, QHXV.
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

29/03/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 586/KH-UBQLV về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty Mẹ - SCIC

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty Mẹ - SCIC

29/03/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 127/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty Mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 06 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Sóc Trăng của Petrolimex

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 06 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Sóc Trăng của Petrolimex

28/03/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 120/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 06 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Sóc Trăng do Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

22/03/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 113/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

20/03/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 108/QĐ-UBQLV về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

15/03/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 92/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

16/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 73/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

16/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 51/QĐ-UBQLV về Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

08/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 48/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

02/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 61/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

02/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 60/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - VEC

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - VEC

02/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 59/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - TKV

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - TKV

31/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 52/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

31/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 50/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Phê duyệt Chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đến năm 2035

Phê duyệt Chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đến năm 2035

30/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 780/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đến năm 2035.
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - SCIC

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - SCIC

30/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 46/QĐ-UBQLV phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

29/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 47/QĐ-UBQLV về Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Vinachem

Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Vinachem

29/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 35/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 01 cơ sở nhà, đất tại số 16 Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh của SCIC

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 01 cơ sở nhà, đất tại số 16 Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh của SCIC

12/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 14/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 01 cơ sở nhà, đất tại số 16 Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

11/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 09/QĐ-UBQLV phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Văn bản gửi Người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn năm 2024

Văn bản gửi Người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn năm 2024

05/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Văn bản số 26/UBQLV-CN gửi Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Petrolimex.
Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Viễn thông MobiFone đến năm 2025

Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Viễn thông MobiFone đến năm 2025

02/01/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 776/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Viễn thông MobiFone đến năm 2025.
Media
bannerclient tạm thời không có.
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này