Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

17/05/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 229/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

09/05/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 210/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe).
Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

28/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 207/QĐ-UBQLV phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone).
Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

27/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 199/QĐ-UBQLV phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

21/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 187/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

06/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 143/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

02/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 142/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Ủy ban

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Ủy ban

27/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 134/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone

24/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 130/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

24/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 129/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

23/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 128/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

23/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 127/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

22/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 92/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

22/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 99/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cà phê Việt Nam

15/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 86/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

10/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 75/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

08/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 61/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

03/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 58/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 252/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 51/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA).
Quyết định về việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định về việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 54/QĐ-UBQLV về việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 53/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng trực tiếp quản lý, sử dụng.
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 240/KH-UBQLV về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

23/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 48/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM).
Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

15/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này