Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

11/10/2023

CMSC Ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị Thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp với một điểm cầu Trung ương (tại trụ sở Bộ Ngoại giao) và được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng thời được kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương; các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối; Ban Chỉ đạo 35 cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Trọng Đức

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và đối ngoại của Đảng, từ lâu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta quan tâm, triển khai ngay từ những ngày đầu đất nước ta được thành lập.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh:TTXVN

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và đồng hành trong gần 40 năm tiến hành công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, công tác thông tin đối ngoại đã từng bước trưởng thành và đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tư tưởng, phương châm đối ngoại kinh điển mà Bác Hồ chỉ ra như “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “ngoại giao tâm công”, “ngũ tri” (biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng, biết biến) cùng những lời dạy tuyên truyền làm sao để “dân nhớ, dân hiểu, dân tin và dân làm theo” luôn là những bài học nằm lòng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã thực sự có những bước phát triển đột phá gắn với việc triển khai hiệu quả Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về Chiến lược phát triển công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với việc đề ra những đường lối, mục tiêu phát triển đất nước Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn 2045, trước yêu cầu mới của thời đại, Bộ Chính trị đã quyết định ban hành Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này.

Đồng chí Lê Hoài Trung – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương nêu rõ, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đất nước ta đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức to lớn, chưa từng có. Thế giới ngày càng trở nên khó đoán định, khó dự báo. Phức tạp và mâu thuẫn, chia rẽ và xung đột song song tồn tại với hoà bình và ổn định, hợp tác và phát triển. Các quốc gia trên toàn cầu một mặt tiến hành nhiều điều chỉnh trong đường lối, chính sách phát triển, mặt khác vừa đấu tranh, vừa cố gắng tránh đối đầu trực tiếp, kiểm soát rủi ro, duy trì hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung.

Trong bối cảnh đó, như lịch sử đã nhiều lần chứng minh, càng trong gian khó, Việt Nam lại càng toả sáng, càng vững vàng. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trong tương quan với nhiều quốc gia trong khu vực. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong, ngoài nước, sự chung tay của người dân và sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, để hiện thực mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” và mục tiêu phát triển của một đất nước 100 năm tuổi, của một Đảng cách mạng 100 năm tuổi, nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại sẽ ngày càng nặng nề. Phải làm sao để hình ảnh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lòng đối tác, bạn bè quốc tế phải xứng tầm với vị thế, cơ đồ và lịch sử oai hùng của đất nước ta.

Xuất phát từ những yếu tố trên, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới diễn ra với nhiều nội dung cơ bản và quan trọng. 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các chuyên đề về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nói riêng trong 10 năm qua.

Nhấn mạnh các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57-KL/TW, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW; bám sát Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW ngày 11/8/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Cùng với đó, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW một cách hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, tập trung giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế về lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới, các giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Tăng cường nguồn lực Nhà nước, khuyến khích, động viên các nguồn lực xã hội cho công tác thông tin đối ngoại, nhất là nguồn lực dành cho hoạt động của các cơ quan trực tiếp làm công tác thông tin đối ngoại, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình mới, cách làm hay trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW.

Minh Ngọc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này